top of page

SPARRINGPARTNER BIJ FINANCIËLE VERANDERINGEN

Over Jan Lahuis 

Jan Lahuis (1961) kwam na een afgeronde HEAO-opleiding en enige omzwervingen, terecht in de accountancy. Van daaruit stroomde hij door naar een controllerfunctie in de wereld van kunst en cultuur. Theaters, CKV`s en multiculturele centra (of een combinatie hiervan) vormen de wereld waar hij thuis is.

Aanvankelijk richtte Jan Lahuis zich op financieel management. Later is dit uitgebreid met advies in combinatie met cultuur, commercie en creativiteit. Zo biedt Jan Lahuis inmiddels een breed pakket aan diensten, waarbij de basis ligt bij cijfers en controle. En is hij onmisbaar geworden als sparringpartner voor het creatief financieel management.

Jan brengt orde in de chaos en zijn manier van werken geeft rust en vertrouwen. Niet alleen met financieel advies, maar ook bij de uitvoering. Zijn tijdelijke inzet loopt dwars door de organisatie heen en vormt bij alle (financiële) sectoren een waardevolle bijdrage.

”IK ZORG VOOR VERTROUWEN IN DE TOEKOMST. ALS JE DE FINANCIËN GOED ORGANISEERT, ZIE JE INEENS WAT WEL MOGELIJK IS.”

Foto's Jan Lahuis, 2017-06-29-20.jpg

“De keuzes die anderen maken, vertaal ik naar financiële resultaten”

Jan Lahuis over nieuwe wegen van culturele organisaties

Jan Lahuis over nieuwe wegen van culturele organisaties

Het werkveld van Jan Lahuis is de culturele sector. Het zijn culturele organisaties als theaters, CKV’s en multiculturele instellingen waarbij soms het water aan de lippen staat. De sector staat op zijn kop. Het zijn organisaties die decennia autonoom opereerden, maar zichzelf nu terugvinden in samenwerkingsprojecten met andere gemeentelijke culturele instanties. Gemeenten vragen een nieuwe werkvorm. Economisch, toegankelijk en zelfstandig. En met uiteraard een minimale gemeentelijke bijdrage.

Je eigen broek ophouden dus en dat kan door samenwerking. Zo`n samenwerking heeft verstrekkende gevolgen voor alle partners. Het vraagt om visie, om een duidelijke profilering van iedere partner én om een financieel overzicht van de partners en de nieuw te vormen multiculturele instelling.

“Ik ben sterk betrokken bij deze situaties. Als je als culturele instelling in een samenwerking stapt, moet je kunnen laten zien hoe waardevol je bent. Dat vraagt om een helder huishoudboekje. En ook de nieuw te vormen organisatie zal een solide begroting moeten leveren.”

Directies staan voor lastige keuzes en vragen. Hebben we budget voor een sociaal plan? Kunnen we in deze fase nog wel een nieuw project starten? Een actueel inzicht in de uitgaven en inkomsten is in iedere fase van het veranderingstraject belangrijk.

"Je ziet dat organisaties soms vastlopen. Er komt veel op ze af. Ik help bij die keuzes, maar ik maak zelf geen inhoudelijke keuzes. De keuzes die anderen maken, vertaal ik naar financiële resultaten. Ik ondersteun met methodieken waardoor je precies ziet wat de financiële gevolgen zijn van de beslissingen en keuzes.”

Veranderingstrajecten, in welke fase dan ook, hebben inzicht nodig in de stand van zaken. Organisaties in beweging zijn onrustig als er geen duidelijkheid is. Werknemers vrezen voor hun baan, de Raad van Toezicht wil visie en cijfers en de directie vraagt zich af of mooie toekomstplannen nog wel verwezenlijkt kunnen worden.

 "Als de cijfers op orde zijn, krijg je rust en weer positieve energie in de organisatie. Een directie maakt aan alle betrokkenen duidelijk dat er weer grip is op de situatie. Er is weer vertrouwen. En dan kan je verder.”

bottom of page