top of page

UITDAGINGEN AANGAAN, SAMEN MET JAN LAHUIS

Foto's Jan Lahuis, 2017-06-29-78.jpg

Wilt u uw organisatie toekomstbestendig maken?

Ondersteuning en advies bij:

 • Interne processen

 • Programma- of productbegrotingen

 • Kansen- en risicoanalyses

 • Budgetverantwoordelijkheid

 • Adequaat monitoringssysteem

 • Projectadministraties

 • Projectverantwoordingen

Wordt u gedwongen stevig te bezuinigen?

Ondersteuning en advies bij:

 • Administratieve organisatie herinrichten en/of gedeeltelijk outsourchen

 • Met minder kosten, meer doen

 • Zicht op financiële processen en managementinformatie

 • Benchmarking

 • Arbeidsvoorwaarden problematiek

 • Sociaal plan

 • Frictiekostenbegroting

Jan Lahuis financieel cultuur.jpg
Foto's Jan Lahuis, 2017-06-29-59.jpg

Wilt u samenwerken of samengaan met andere culturele instellingen?

Ondersteuning en advies bij:

 • Exploitatie gemeentelijke cultuurclusters

 • Geconsolideerde meerjarenramingen

 • Verdeelsleutels

 • Exploitatierisico’s

 • Horeca vraagstukken

 • Synergievoordelen

 • Gezamenlijke programmering

Heeft u een uitdaging op het gebied van huisvesting?

Ondersteuning en advies bij:

 • Gemeentelijk vastgoed

 • Financieringsvraagstukken

 • Gebouwexploitatie

 • Demarcatielijsten

 • Design and built

 • Meerjaren (her)investeringsbegroting

Foto's Jan Lahuis, 2017-06-29-11_Fotor.jpg
Jan Lahuis, financieel advies in cultuur 5.jpg

Wilt u innoveren of uitbreiden?

Ondersteuning en advies bij:

 • Commerciële uitbating versus culturele functies

 • Investeringsbegrotingen

 • Rendementsvraagstukken

 • Nieuwe markten

bottom of page