Project Description

Rozet Arnhem

Werk Jan Lahuis bij Rozet Arnhem

 • Geconsolideerde meerjaren exploitatiebegroting voor bestuurlijke fusie Beheer Rozet, Bibliotheek Arnhem en Kunstbedrijf Arnhem

 • Analyse gebouwgebonden exploitatie (multifunctioneel) gebouw Rozet

 • Analyse verdeling huisvestingslasten gebruikers

 • (Financieel) aanspreekpunt Kunstbedrijf Arnhem voor due diligence onderzoek bestuurlijke fusie

 • Herstructurering / reorganisatie afdeling Finance & Control

 • (Financieel) sparringpartner directie en programmaleiders

 • Adviseur en sparringpartner business controller en financial controller

 • In beeld brengen doorlopende financiële lijnen: uitgangspunten bestuurlijke fusie -> waar staan we nu (2019)? -> waar gaan we naar toe?

 • Bedrijfseconomische en fiscale analyses ten behoeve van onderzoek naar de meest geëigende juridische structuur

 • Analyse gebouwgebonden exploitatie (multifunctioneel) gebouw Rozet, onder andere financiële vertaling meerjarenonderhoudsplan en herinvesteringsplan

 • Bewaking en afronding jaarcijfers 2019

Ander werk: