Project Description

Rozet Arnhem

Werk Jan Lahuis bij Rozet Arnhem

  • Geconsolideerde meerjaren exploitatiebegroting voor bestuurlijke fusie Beheer Rozet, Bibliotheek Arnhem en Kunstbedrijf Arnhem

  • Analyse gebouwgebonden exploitatie (multifunctioneel) gebouw Rozet

  • Analyse verdeling huisvestingslasten gebruikers

  • (Financieel) aanspreekpunt Kunstbedrijf Arnhem voor due diligence onderzoek bestuurlijke fusie

Ander werk: