Project Description

Parktheater Eindhoven

Werk Jan Lahuis bij Parktheater Eindhoven

  • Interim-controller

  • Adviseren / ondersteunen medewerk(st)ers Finance & Control

  • Sparringpartner en financieel adviseur voor ‘Kunstenplanperiode 2021-2024’ (subsidieaanvraag gemeente Eindhoven)

  • Inrichten administratieve organisatie voor ‘financieringsregeling Regio Deal Brainport Eindhoven’

  • Afronden jaarrekening 2019

  • Strategisch / financieel sparringpartner directie en management

  • Ombouwen begrotingsopzet analoog aan organisatie-ombouw

  • Analyse en verbetervoorstellen administratieve organisatie en (financiële) processen, incl.  rapportagecyclus en monitoring exploitatie

  • Uitwerken en begeleiden ‘nieuwe’ organisatiestructuur afdeling Finance & Control

Ander werk