Project Description

Muzehof/Centrum voor de Kunsten Zutphen

Werk Jan Lahuis bij de Muzehof

  • Financiële vertaling strategisch businessplan

  • Financiële vertaling formatieplan

  • Programma- en projectbegrotingen

  • Meerjaren exploitatiebegroting

  • (Financieel) sparringpartner directie en team

  • Herinrichten administratieve organisatie en (financiële) processen

  • Monitorings opzetten exploitatie en projecten

  • Interim-controller

  • Extern controller vanaf moment indiensttreding assistent-controller

  • Coaching en begeleiding assistent-controller

Ander werk