Project Description

Kunstcircuit Deventer

 

Werk Jan Lahuis bij Kunstcircuit Deventer

Interim directeur-bestuurder: 

  • Dagelijks aansturing organisatie

  • Naar buiten vertegenwoordigen van Kunstcircuit

  • Optimalisering sturingsinformatie

  • Uitwerken en optimaliseren processen en administratieve organisatie

  • Onderzoek naar samenwerking c.q. fusie met het collega-instelling

  • Ontwikkelen en implementeren begrotings- en monitorings systematiek exploitatie en projecten

     

Ander werk