Project Description

Kunstbedrijf Arnhem

 

Werk Jan Lahuis bij Kunstbedrijf Arnhem

 

 • Financiële vertaling reorganisatie- en sociaal plan, inclusief frictiekostenbegroting

 • Financiële vertaling formatieplan

 • Programma- en projectbegrotingen

 • Meerjaren exploitatiebegroting

 • (Financieel) sparringpartner directie en programmaleiders

 • Financieel overleg gemeentelijk controller en cultuurambtenaar

 • Herinrichten administratieve organisatie en (financiële) processen

 • Monitorings opzetten exploitatie en projecten

 • Interim-controller

   

Ander werk