Project Description

Gruitpoort Doetinchem

Werk Jan Lahuis bij Gruitpoort

  • Ontwikkelen en implementeren monitorings systematiek exploitatie en projecten

  • Programma- en projectbegrotingen

  • Meerjaren exploitatiebegroting

  • (Financieel) sparringpartner directie en programmaleiders

  • Herinrichten administratieve organisatie en (financiële) processen

  • Extern controller

  • Coaching en begeleiding assistent-controller

Ander werk