Project Description

Fluxus Zaandam

Werk Jan Lahuis bij Fluxus Zaandam

  • Herstructurering afdeling Finance & Control

  • Herinrichten administratieve organisatie en (financiële) processen

  • Optimaliseren rapportage cyclus en monitoring van exploitatie en projecten

  • In beeld brengen doorlopende financiële lijnen: waar komen we vandaan? -> waar staan we nu (2018) -> waar gaan we naar toe?

  • (Financieel) sparringpartner directie en programmaleiders

  • Extern controller

  • Coaching en begeleiding (nieuwe) intern controller

Ander werk