Project Description

Theater & Bioscoop De Nieuwe Kolk, Assen

Werk Jan Lahuis bij De Nieuwe Kolk

  • Meerjaren exploitatiebegroting, financiële vertaling formatieplan en meerjaren (her)investeringsbegroting Theater & Bioscoop ten behoeve van nieuw te bouwen cultuurcluster

  • Actualisaties gedurende bouwperiode

  • Exploitatiebegroting gezamenlijke gebruikers, inclusief kostenverdelings systematiek

  • Financiële vertaling demarcatielijsten naar exploitaties gebruikers De Nieuwe Kolk

  • Financieel overleg gemeentelijk controller en cultuurambtenaar

  • Controller ad interim Theater & Bioscoop

  • Mede schrijven Businessplan

  • Sparringpartner en (financieel) adviseur directie en management

  • Projectleider automatisering / (her)inrichting administratieve organisatie en financiële processen

  • Begroting gebouw exploitatie De Nieuwe Kolk

Ander werk